Chefskommunikation

Ledare ägnar större delen av sin tid i personliga möten, och de ska vara meningsfulla. Vi skräddarsyr program för att hjälpa ledare att utveckla sin kommunikativa kompetens genom utbildning, rådgivning och stöd inför specifika kommunikationstillfällen. I programmet ingår modulerna Retorik, Storytelling, Samtalets retorik och Kommunikativt ledarskap.

Chefskommunikation är ett individuellt utvecklingsprogram som ger tydliga effekter på såväl kort som lång sikt genom en kombination av rådgivning, coachning i samband med specifika kommunikationstillfällen och utbildning. Programmet riktar sig i första hand till verksamhetschefer i privat och offentlig verksamhet.

Programmet för chefskommunikation innehåller löpande rådgivning och utbildning i:

 • Kommunikativt ledarskap – att skapa förtroende på kort och lång sikt
 • Grundläggande begrepp och metoder ur Retorik
 • Story telling för att inspirera andra, konkretisera visioner och mål, etablera förtroendet och skapa en gemensam grund
 • Samtalets retorik
 • Kommunikationsanalys för att planera och utvärdera specifika kommunikationssituationer (ledningsgruppsmöten, förhandlingar, medarbetarsamtal).

Dessutom ingår:

 • coaching inför möten och presentationer
 • återkoppling efter möten och presentationer
 • hjälp med talskrivande och presentationsmaterial
 • hjälp med formulering av nyckeldokument.
 • hjälp med utvärdering av kommunikationsinsatser.
 • personliga kommunikationsplaner.

Läs om Kommunikativt ledarskap
Ta del av kundcase

För att övertyga är det lika viktigt att lyssna och förstå, som att tala och inspirera.