Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap är den senaste och mest spännande riktningen inom modern ledarskapsforskning. Den första vetenskapliga artikeln om autentiskt ledarskap publicerades 2003 och så sent som 2010 inkluderade Peter G. Northouse ett kapitel om autentiskt ledarskap i femte upplagan av standardverket Leadership: Theory and Practice.  Northouse sammanfattar autentiskt ledarskap så här:

Autentiska ledare visar genuint ledarskap.

  • Autentiska ledare leder ur sin egen inre övertygelse.
  • Autentiska ledare är original, inte kopior.
  • Autentiska ledare grundar sina handlingar på sina värderingar.

 I utvecklingen av autentiskt ledarskap ligger fokus på ledarens uppfattning av sig själv, sin tolkning av sina erfarenheter, sin egen etiska kärna och öppenhet i relationen till andra.

 Andra, det vill säga medarbetare eller de som följer ledaren, spelar en viktig roll för det autentiska ledarskapet. Själva relationen mellan ledaren och de ledda viktig: för att ledarskapet ska fungera måste efterföljarna bekräfta och identifiera sig med de värden den autentiska ledaren står för. Autenticiteten kommer ur ledaren själv, men ledarskapet uppstår i relationen mellan ledare och ledda, genom ledarens förmåga att inspirera och medarbetarnas engagemang.

 Autentiskt ledarskap kräver integritet och mod, eftersom det handlar om att följa sin egen kompass, snarare än att ledas av andras förväntningar. Det kräver också en hög nivå av reflexion och självkännedom, eftersom det utgår från värderingar och från förmågan att skapa engagemang hos andra.

 Av den anledningen är ledarens livsberättelser centrala. Dessa berättelser, och hur ledaren tolkar dem, är grunden för ledarskapet och samtidigt ett instrument för att utveckla ledarskapet och kommunicera det med andra.

Läs mer här om våra workshops i autentiskt ledarskap för ledningsgrupper.

Läs mer om våra föredrag om autentiskt ledarskap här.

Läs mer om autentiskt ledarskap i boken Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation (Ekerlids februari 2013)