Föredrag

Vi håller föredrag om:

 • lean kommunikation
 • personliga varumärken
 • storytelling
 • autentiskt ledarskap
 • retorik

 

Lean kommunikation

Lean kommunikation är kommunikation utan slöserier med människors tid och engagemang.

Läs mer om lean kommunikation här.

Ditt personliga varumärke

Personliga varumärken handlar om förtroende, om vem vi lyssnar på och vem vi tror på, vem vi ger vårt mandat, vem vi tar som leverantör och vem vi anlitar som konsult, vem vi anställer som medarbetare och vem vi väljer som ledare.

Ditt personliga varumärke avgör i stor utsträckning om du kommer att uppnå dina mål - som ledare, som entreprenör och konsult, på arbetsmarknaden.

Ur innehållet:

 • Vad är ett personligt varumärke?
 • Vilka har starka personliga varumärken?
 • Vad har de gemensamt?
 • Så utvecklar du ett starkt personligt varumärke.

Läs mer om personliga varumärken här.

Storytelling

Vi möter dem dagligen - berättelserna om verkligheten. I årsredovisningar, reklam, nyhetsprogram, doktorsavhandlingar, romaner, filmer, TV-dokumentärer. Dessa berättelser har ofta flera syften: att underhålla, informera, beröra - och att övertyga. Berättelserna är det viktigaste redskap som finns för att övertyga, viktigare än sakargument.

Ur innehållet:

 • Vad är Storytelling?
 • Vår tids effektivaste berättelser
 • Ledarskap och storytelling
 • Storytelling - din berättelse om dig själv

Autentiskt ledarskap

I föreläsningen om autentiskt ledarskap får du redskapen för hur du skapar förtroende för dig själv och ditt ledarskap, hur du utvecklar din förmåga att kommunicera.

Ur innehållet:

 • Vad är autentiskt ledarskap?
 • Hur utvecklar vi autentiskt ledarskap?
 • Berättande för att lära känna sig själv och andra.
 • Autentiskt ledarskap och personliga varumärken.

Läs mer om autentiskt ledarskap här.

Retorik

Det finns talare som har förändrat världen - Martin Luther King och John F Kennedy till exempel - men retorik är så mycket mer än högtidliga tal. Anställningsintervjun, frukostmötet, e-postmeddelandet, strategidokumentet, nyhetsartikeln, doktorsavhandlingen: all planerad kommunikation är retorik.

Retoriken ger stora möjligheter både att förstå andras kommunikation, och att bli bättre på att kommunicera själv.

Ur innehållet:

 • Vad är retorik?
 • Den retoriska arbetsprocessen
 • Ethos: du är ditt viktigaste argument.
 • Att analysera retorik
 • Storytelling - din berättelse om dig själv
   
Din karaktär är förmodligen ditt viktigaste argument.