Frågor och svar om personliga varumärken

1. Vad är ett personligt varumärke?
Ett varumärke är ett namn och de värden omgivningen förknippar med namnet. Samma sak gäller oavsett om varumärket gäller en person, en organisation eller en tjänst.

2. Var är ett starkt personligt varumärke?
En person som har ett starkt personligt varumärke står för tydliga, konsekventa och positiva värden i förhållande till sin omgivning och sina målgrupper.

3. Finns det någonting som starka personliga varumärken har gemensamt?
Ja, de kör sitt eget race samtidigt som de har en genuin vilja att bidra till andra. Denna skenbara paradox är själva ryggraden i ett starkt personligt varumärke.

4. Måste jag vara känd för att ha ett starkt personligt varumärke?
Kändisskap handlar ofta om exceptionella prestationer eller extrema handlingar, medan ett starkt personligt varumärke handlar om att vara medveten om vem man är och vad man står för, och att vara tydlig med detta inför andra. Du behöver inte vara medialt känd för att ha ett starkt varumärke, däremot måste dina målgrupper känna till dig.

5. Behöver alla ett personligt varumärke?
Har du ett starkt personligt varumärke vet andra vad de kan förvänta sig, vilket skapar förtroende. Förtroende i sin tur ger handlingsutrymme, och större möjligheter att verka på sina egna villkor.

Det handlar också om självförtroende: alla har nytta av att bli medveten om sina värderingar och sina drivkrafter, och att kunna tydliggöra sitt bidrag för sin omvärld.

6. Vad är det viktigaste vid skapandet av ett personligt varumärke?
Autenticitet, det vill säga att man är äkta.

7. Finns det inte en risk att man börjar se sig själv som en vara, som ett objekt?
Varumärkesutveckling handlar om att tydliggöra värderingar och mejsla fram ett genuint bidrag. Det innebär att bli tydlig, att lyssna och att svara på andra – alltså raka motsatsen till att vara ett objekt.

8. Varför har begreppet personliga varumärken blivit så hett de senaste åren?
Sedan ett par decennier är arbetsmarknaden mycket rörlig, och ställer stora krav på flexibilitet och på förmåga att kommunicera vad man står för. Det gör att idén om det personliga varumärket har blivit relevanta för många. Det finns en stor kraft i tanken att man kan påverka hur man uppfattas, att man kan reflektera över vem man är och vad man står för och bli tydlig och synlig för andra.