Kundcase

Stockholm Brand Partner erbjuder tre skräddarsydda utbildningsprogram för ledare: Chefskommunikation, Ledarens varumärke samt Värdegrund – från ord till handling.  Här finner du exempel på genomförda program, samt på utbildningen ”Samtalets retorik”.

En autentisk ledare handlar utifrån sin egen värdegrund, och skapar förtroende genom att vara tydlig och synlig.