Kundcase: Chefskommunikation

En månad efter det att Anders hade tillträtt som VD för dotterbolaget, beslöt koncernledningen om en stor omorganisation. Nyttan med omorganisationen var inte omedelbart uppenbar, och inte lätt att förklara. Dessutom skulle nya organisationen innebära mycket merarbete, framför allt för mellanchefer i produktionen. Man upplevde den som en byråkratisering av verksamheten, där makten förflyttades till andra delar av koncernen medan ansvaret och arbetet ökade i dotterbolaget.

Anders var dessutom ny i rollen som VD. Han kom som expert och mellanchef från ett annat dotterbolag, och hade begränsad erfarenhet av chefskommunikation. Nu hade han heller inte tid att växa in i rollen, utan var tvungen att snabbt skapa förtroende för sitt ledarskap, för omorganisationen och för att verksamheten skulle vinna på förändringen.

Vi påbörjade ett årslångt utbildningsprogram för att öka hans kommunikativa kompetens och säkerhet i rollen som ledare. Eftersom omorganisationen ställde speciella krav, orienterade vi programmet operativt mot varje veckas kommunikativa utmaningar. Programmet innehöll:

  • Retorik
  • Storytelling för att inspirera andra och skapa förtroende
  • Retorisk analys av kommunikationssituationer – före och efter
  • Förberedelse av viktiga presentationer, inför både stora och små grupper
  • Talskrivande
  • Återkoppling på offentliga framträdanden
  • En personlig kommunikationsplan – på kort och lång sikt

Resultatet var ökat förtroende bland anställda, liksom hos styrelse och koncernledning, vilket underlättade genomförandet av den stora förändring som krävdes.
 

Anders var tvungen att snabbt skapa förtroende för sitt ledarskap och för att verksamheten skulle vinna på förändringen.