Kundcase: Ledarens varumärke

Anne var VD för ett kunskapsföretag med mycket stor omsättning. Företagets intäkter baserade sig i hög utsträckning på Annes förmåga att dra in stora projekt och bemanna dem med konsulter från andra verksamheter och branscher. Hon drevs av en stark mission och vilja att bidra till utvecklingen inom kunskapsområdet. Hon insåg att hennes eget personliga varumärke var centralt för att hennes idéer skulle få genomslag, för hennes möjlighet att ta in stora projekt och för hennes förmåga att attrahera konsulter till projekten.

Personlig varumärkesutveckling börjar med ökad medvetenhet om vad man står för, fortsätter till ökad synlighet för målgrupperna och landar i målinriktad kommunikation för att uppnå specifika verksamhetsmål. Vi startade därför ett program som sträckte sig över 2 år, där vi började med en värderingsanalys som utgjorde grunden för en varumärkesplattform. Utifrån denna plattform skapade vi en tydlig visuell profil, en ny webbplats och informationsmaterial. Vi samarbetade med grafiska designers, en webbyrå och ett tryckeri.

Vi skapade därefter en PR-plan där vi identifierade de centrala målgrupperna och hur vi skulle nå dem, med lobbying och event marketing.

Resultatet var att Anne höjde sin och bolagets profil både inom sitt verksamhetsområde och bland andra aktörer. Bolaget blev tydligare och synligare och attraherade nya samarbetspartners och nya kunder.
 

Företagets intäkter baserade sig i hög utsträckning på Annes förmåga att dra in stora projekt och bemanna dem med konsulter från andra verksamheter och branscher.