Kundcase: Samtalets retorik

En svensk myndighet hade en grupp medarbetare som regelbundet stod inför svåra möten med myndighetens intressenter. Ofta var dessa möten avgörande för framgången i olika projekt, och ofta var det svårt att förutse hur mötena skulle utveckla sig och hur intressenterna skulle reagera. Den största risken med dessa möten var oväntade och svårhanterade reaktioner från intressenterna.

Verksamhetsledningen beslöt att en kommunikationsutbildning behövdes, men kunde inte hitta det de behövde. Traditionell retorik gav värdefulla infallsvinklar, men var inte tillräckligt inriktad på samtal. Psykologins samtalsmetodiker gav värdefulla tekniker, men gav inte tillräckliga redskap för att skapa förtroende och planera för det oväntade.

Tillsammans blandade vi därför traditionell retorik, socialpsykologi, metoder för personlig varumärkesutveckling och samtalsteknik, och skapade en helt ny utbildning i samtalets retorik. Utbildningen var praktiskt inriktad och baserade sig på rollspel, mycket återkoppling och checklistor för planering och utvärdering av möten. En viktig del i utbildningen var storytelling, som vi använde både som analysverktyg före möten och som verktyg för utvärdering efteråt.

Resultatet var en ökad förmåga hos deltagarna att planera och förutsäga utgången av möten, att skapa förtroende för sina egna personer, att möta oväntade reaktioner med ökad flexibilitet, samt att styra möten mot konstruktiva resultat.

Den största risken var oväntade och svårhanterliga reaktioner från intressenterna.