Om företaget

Stockholm Brand Partner AB leds av Isabel Runebjörk.                

Isabel Runebjörk

 • utkom i februari 2013 med boken Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation. (Ekerlids förlag)
 • introducerade begreppet "Personligt varunärke" på svenska med boken  Ditt personliga varumärke - om retorik, värderingar och förtroende (Liber: Andra upplagan 2006)
 • är rådgivare till företagsledare i kommunikativt ledarskap och coachar chefer i utveckling av personliga varumärken, autentiskt ledarskap och lean kommunikation
 • föreläser om lean kommunikation, autentiskt ledarskap och personliga varumärken
 • fungerar som utbildare och stöd vid utveckling av standarder i lean kommunikation
 • har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation i näringslivet, bland annat som PR-chef i IT-branschen
 • har undervisat i retorik vid Stockholms universitet, Handelshögskolan, Örebro universitet och Södertörns högskola.

I bolaget arbetar Svedje Runebjörk.   

Svedje Runebjörk

 • är expert på leanverktyget coachande ledarskap
 • har utvecklat 7 Points of Attraction®, en modell för att analysera och utveckla varumärken
 • coachar entreprenörer och egenföretagare i att utveckla sin verksamhet genom värderingsstyrt ledarskap
 • föreläser om affärsutveckling genom attraktion och ömsesidighet
 • håller företagsinterna workshops om utveckling av personliga varumärken
 • är pedagog, journalist och ekonom
 • har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, bland annat som controller i byggbranschen.

 

I vårt nätverk av människor med specialkompetens ingår logopeder, psykologer, organisationskonsulter och medietränare.

Bland våra uppdragsgivare märks:

Almi Företagspartner, Arbetsmiljöverket, Berghs School of Communication, Ericsson, Fokuz. Folkpartiet, ForMaster, Företagsuniversitetet, Företagarna, Försäkringskassan, GR Utbildning, Handelshögskolan,, Högskoleverket, IBM, Karita Research, Karolinska institutet, Kärnavfallsrådet, Landstinget i Kalmar, Ledarna, Lithells, Mannheimer Swartling, Marknadsakademin, Migrationsverket, Mälardalens högskola, Norrenergi, SBL, Sif, SISU Idrottsutbildarna, SSM, Swedac, Stiftelsen Medialen, Södertörns högskola, Tetra Pak, TietoEnator, Vattenfall, Veab (Växjö Energi AB), Ångpanneföreningen