Råd till dig som är...

...ledare

80% av din tid tillbringar du med att kommunicera. Minst.

Din egen tydlighet är grundläggande för din kommunikation. Den gör att människor vet vad de kan förvänta sig av dig, att de har en förförståelse för dina budskap och handlingar, och att de vet hur de ska förhålla sig till ditt ledarskap.

En vanlig orsak till förtroendekriser mellan ledare och medarbetare är att ledaren talar om vissa värderingar och lever andra. Därför måste du bli medveten om vilka värderingar som verkligen styr dina dagliga beslut och vara tydlig med dem.

Det är av avgörande betydelse för ditt ledarskap att du har ett starkt personligt varumärke, att du är synlig. Tala om dig själv, om vad som driver dig, om dina kärnvärden.

Alltså:

 • Gör dig medveten om vilka värderingar du i praktiken lever efter och tala om de värderingarna, talk the walk!
 • Vad tydlig med vem du är, tala inte bara om verksamheten, tala om dig själv!

...politiker

De politiska företrädarna blir allt viktigare för att skapa tilltro till den praktiska politiken och till ideologin. Därför är det viktigt för såväl ditt parti som för dig själv som politiker att du profilerar dig som företrädare.

 • Politik är inte opersonligt, varken för oss som röstar eller för dig som är politiker - så våga vara personlig. Dina värderingar ska alltid vara tydliga.
 • De sakfrågor du specialiserar dig på ska vara frågor som står dig nära, vad gäller din kompetens, dina värderingar och ditt liv i stort.
 • Du behöver en sann och intressant berättelse om dig själv, som visar hur du har kommit fram till de ställningstaganden du gjort och den ideologi du har. Vem är du som person? Vad har du gjort för resa fram till där du är idag?
 • Eftersom även politiker är människor som behöver balans mellan sin professionella verksamhet, sina familjer och vänner och sitt behov av tid för sig själva, ska din handlingsplan vara fokuserad på sådana aktiviteter som ger störst bidrag till omvärlden och störst utväxling för dig och partiet.

...konsult

Du som är konsult är själv produkten, oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Det du säljer är inte bara dina kunskaper och din kompetens, utan dig själv som samarbetspartner.

 • Det är helt avgörande för din framgång att du lyckas tydliggöra och synliggöra din personliga profil. Vilka är dina kärnvärden, hur vill du bidra till din omvärld?
 • Du ska ha en sann berättelse om dig själv som ger kunden en bild av vem du är och vad du har att erbjuda.
 • Du måste ha en strategi för din visuella profil: kontor, grafiska produkter och webbplats. Profilen ska gestalta dina kärnvärden - i form, färg och symboler.
 • Du måste visa dina kärnvärden också i din personliga framtoning, dina attribut och din attityd.

...entreprenör

Att vara entreprenör är att drivas av sin passion, att vilja skapa nytt, att ständigt få nya idéer och att vilja förverkliga dem. Ofta drivs man också av en mission, en starkt känd önskan om att bidra till andras väl, att göra nytta.

Att förverkliga sina idéer innebär ofta att man måste övertyga andra om att idén är bra och värd att stödja - antingen finansiellt eller på något annat sätt. Idéerna och deras bärkraft är viktiga i sig, men du måste också kunna övertyga om dig själv, få andra att vilja vara med.

 • Dina kärnvärden är centrum för ditt erbjudande. Som entreprenör är det med din personliga trovärdighet du går i god för att din idé ska fungera.
 • Du måste vara tydlig med din mission och din passion.
 • Din berättelse om dig själv måste visa vem du är, vad som driver dig, och varför du kommer att kunna förverkliga dina idéer.
 • Din affärsidé måste vara glasklar: vad ska du/din produkt/ditt företag göra, för vem och varför.

...förtroendevald

Du som är förtroendevald är vald för att representera medlemmarna i en organisation. Då handlar det väl inte om dig och ditt personliga varumärke, utan om organisationens?

 • Det är alltid människor som personifierar en organisation, eller idén bakom en organisation, och det är alltid människor vi relaterar till och får eller inte får förtroende för. Därför kan du inte representera medlemmarna i din organisation om du inte är tydlig med vem du själv är.
 • För att bidra till att skapa förtroende för din organisation, måste du vara äkta; det måste vara dina egna, genuina värden du representerar. Om dina kärnvärden inte sammanfaller med din organisations, bör du lämna organisationen. Då gör du varken dig själv eller din organisation en tjänst genom att bli kvar.
 • En organisation må stå för aldrig så stor nytta eller fina värden - om de personer vi träffar inte personifierar goda värden tappar vi förtroendet för organisationen.

...student

Vad ska jag göra efter studierna, vad VILL jag göra, kommer jag att få någon anställning, vad kan jag konkurrera med?

 • Notera var du har dina styrkor i grupparbeten och projekt: är du pådrivare, initiativtagare, genomförare, kvalitetskontrollant, social sammanhållare?
 • Notera var du har dina styrkor i dina studier: är du bra på att se helheter, är du bra på att komma ihåg detaljer, läser du snabbt, tänker du djupt …?
 • Fundera över vad du tycker är mest intressant i dina studier. Varför?
 • Dröm. Vad är ditt drömjobb? Varför?
 • När du står i begrepp att söka jobb, eller om du tänker dig att starta eget, måste du ha en egen, personlig affärsidé. Det duger inte att tänka att: "Jag är ju ung och nyutbildad, jag vet väl inte vad jag kan bidra med." För om inte du vet vad du kan bidra med, hur ska någon annan kunna veta det? Du blir inte trovärdig som arbetssökande om du inte vet vad du kan ge.
 • Tänk på att vad du än läser, vad du än har gjort före studierna så bidrar det till dina erfarenheter och därmed till ditt framtida erbjudande.

...på väg i ditt yrkesliv

Nya typer av tjänster tränger ut gamla, projektanställningar gör att anställningstryggheten minskar, strukturförändringar gör att vi måste eller vill söka nya vägar. Om du står i en situation där du vill utvecklas vidare professionellt, eller om du är mellan jobb och ska söka en ny anställning, är det några saker du bör tänka på:

 • För att vara tydlig för den som ska anställa dig, måste du vara tydlig mot dig själv. Du måste på förhand veta vad du vill bidra med, inte bara som ett formelartat svar på frågor i en anställningsintervju, utan som en genuint känt vilja att bidra. Skriv en affärsidé för den tjänst du verkligen vill ha.
 • När du söker efter lämpliga jobb bör du därför vara klar över vad du värderar. Vilka grundvärderingar hos en kommande arbetsgivare är centrala för dig?
 • Lägg ditt krut på de jobb som verkligen skulle passa dig och där du verkligen skulle passa. Hellre en framgångsrik anställningsintervju än tio som inte leder någon vart.
 • Man blir ofta förvånad när man ser att det man själv kanske upplevde som totalt splittrat och slumpmässigt i ens yrkeslivs- och utbildningshistoria ofta har en tydlig röd tråd om man bara tar sig tid och letar efter den. Det är din uppgift att i din professionella historia lyfta fram denna röda tråd, speciellt i relation till det jobb du just söker.
”I det kommunikativa ledarskapet ligger att ansvara för att kommunikationen ska fungera.”