Tjänster

Stockholm Brand Partner erbjuder tre skräddarsydda utbildningsprogram för ledar – och organisationsutveckling: Chefskommunikation, Ledarens varumärke och Värdegrund – från ord till handling. Här beskriver vi våra program:

Förtroendet för en organisation avgörs av förtroendet för dem som leder organisationen.