Vad är ett personligt varumärke?

Ditt personliga varumärke är de värden omvärlden förknippar med ditt namn.

Du skapar ditt personliga varumärke på två plan:

  • Du utvecklar ditt varumärke i en inre process, där du gör dig medveten om vad du står för, tydliggör detta och planerar för hur du ska synliggöra det.
  • Du bygger ditt varumärke i en yttre process, genom hur du framtonar, vad du säger och vad du gör.

Processerna sker parallellt, och pågår kontinuerligt utan slut så länge du växer som människa.

Styrkan i ett personligt varumärke mäts i två dimensioner: vilka värden som förknippas med namnet och hur välkänt det är.