Workshops

Vi håller workshops inom områdena:

 • Lean kommunikation
 • Autentiskt ledarskap för ledningsgrupper
 • Samtalets retorik
 • Kommunikativt ledarskap

Innehållet i samtliga workshops ingår i programmen Chefskommunikation och Ledarens varumärke.

Lean kommunikation 

Lean kommunikation är kommunikation utan slöserier, med respekt för männiksors tid och engagemang, och med syfte att skapa gemensam förståelse.

I Lean kommunikation ingår:

 • Lean kommunikation - grunderna
 • Lean kommunikation - processen
 • Slöserier i kommunikation och hur de elimineras
 • Retorikens begrepp och priniper
 • Kommunikationsanalys för att förstå kunden/den andra parten
 • Möten som lyfter
 • Att skapa standarder för lean kommunikation

Läs mer om lean kommunikation här.

Autentiskt ledarskap för ledningsgrupper 

Autentiskt ledarskap är en förutsättning för att kunna införa lean i en organisation. I en serie workshops får din ledningsgrupp utveckla sitt autentiska ledarskap, i grupp och enskilt. Våra workshops innehåller både teori och praktik.

Ditt personliga varumärke är uttrycket för vem du är och vad du står för. Du får redskapen att utveckla ditt personliga varumärke, för att bli tydlig och synlig som ledare.

Berättelsen är det mest ursprungliga och det mest kraftfulla redskapet för att kommunicera, och historieberättande är en viktig del i all kommunikation. Du får lära dig att berätta för att hitta dina egna utgångspunkter för ledarskap och kommunikation, och för att inspirera andra och skapa gemensam förståelse för ert uppdrag.

I Autentiskt ledarskap för ledningsgrupper ingår:

 • Ditt personliga varumärke - att utveckla tydlighet och synlighet
 • Autentiskt ledarskap utifrån egna erfarenheter och värderingar
 • Berätta för att förstå dig själv och andra
 • Berätta för att inspirera och skapa gemensamma bilder
 • Avgörande ögonblick och vändpunkter
 • Retoriska grundprinciper och berättelser i retoriken

Läs mer om autentiskt ledarskap här.

Samtalets retorik 

Ledaren tillbringar mer än halva sin arbetstid (ofta betydligt mer) i möten ansikte mot ansikte. Samtalets retorik fokuserar på möten som är av avgörande vikt, och ger metoder för att förstå motparten och leda mötet till ömsesidig nytta.

Utgångspunkten är dramaturgisk, där interaktion betraktas som en scen med olika rollkaraktärer, berättelseteman och drivkrafter.

Samtalets retorik innehåller:

 • Retorikens grunder
 • Retoriska nyckelbegrepp
 • Den retoriska arbetsprocessen för att planera möten
 • Retorisk analys
 • Berättelsen som redskap för att skapa förtroende och ömsesidighet
 • Berättelseanalys för att förstå motparten och förbereda ett framgångsrikt möte
 • Samtalsteknik för att genomföra möten

I utbildningen ingår checklistor för att planera och genomföra svåra möten.

Ta del av kundcase

Kommunikativt ledarskap 

Hur skapar jag förtroende för mig själv som ledare och för den verksamhet jag leder? I utbildningen Kommunikativt ledarskap diskuterar vi kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt ledarskap, och du får redskapen för att utveckla din kommunikation.

 • Vad är förtroende och varför får vi förtroende för vissa personer?
 • Hur skapar jag förtroende för mig själv och mitt ledarskap?
 • Stilistik – konsten att formulera slagkraftiga budskap
 • Talskrivande och skapande av presentationer
 • Presentationsteknik
 • Kommunikationsplanering inför specifika tillfällen
 • Strategisk kommunikationsplanering för att nå verksamhetsmål
   
Retorik handlar om att vilja något och att inse att det mesta kräver kommunikation och samverkan med andra.