Vad är lean kommunikation?

 

Vad är lean kommunikation? Och hur skiljer det sig från effektiv kommunikation i övrigt?

Den största skillnaden mellan lean kommunikation och effektiv kommunikation ligger i grundsynen på kommunikation. Lean kommunikation handlar inte om att kommunicera så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar om respekt för individen med fokus på det värde som man i varje steg tillför sina kunder. Det är genom fokus på värde som man eliminerar slöserier.

Lean utgår ifrån respekt för människan – vilket innebär att effektivitet inte är ett självändamål utan är kopplad till en filosofi. Med respekt för människan följer respekt för människors tid och resurser, inre och yttre. Effektivitet kan vara ett värde i sig, inte sällan kopplat till ekonomiska resultat – i lean är strävan efter effektivitet en del av en större strävan: långsiktigt hållbar utveckling med respekt för individen. Lean kommunikation är alltså kommunikation med respekt för människan – för människors tid, behov av information, behov av ömsesidighet i relationen.

Lean verksamheter bygger på att man studerar flöden och vad som tillför värde till kunden i varje flöde. Lean kommunikation bygger alltså på förståelse för kunden (interna såväl som externa) och för vad som tillför värde till kunden, och kräver därför djup analys av kommunikationssituationer och förståelse för mottagaren.

Grundläggande för lean är standardisering. Utan standardisering blir förbättringar variationer i verksamheten – det som görs på ett ställe görs inte på ett annat. Samma sak gäller kommunikation: man kan utbilda i sätt att effektivisera kommunikationsprocesser, men om de metoder och verktyg som används inte blir standardiserade delar av ett flöde, blir kunskapen svår att vidmakthålla, och nya beteenden ersätts snabbt av gamla mönster. Lean kommunikation innebär alltså också standardiserade arbetssätt – vilket inte på något sätt innebär att man dödar kreativiteten eller det levande i kommunikationen.

Lean kommunikation utgår alltså ifrån en grundläggande förståelse för uppdrag, kund och flöden. Det kräver analys och utbildning hos alla som möter kunder, interna och extern. Värdeflödesanalys av kommunikationsprocesser bör leda till standardiserade metoder att eliminera slöserier och tillföra värde i kommunikation.

Läs mer om våra workshops i lean kommunikation här.

Läs mer om våra föredrag om lean kommunikation här.