Autentiskt ledarskap - ledarens varumärke

Förtroendet för en organisation avgörs av förtroendet för de ledare som representerar organisationen. Att bygga förtroendet för den enskilda ledaren är därför centralt för hela organisations framgång.

Varumärkesutveckling för ledare följer en process som börjar med ökad medvetenhet, fortsätter med ökad tydlighet och landar i målinriktad kommunikation. Du får under processen hjälp med kommunikationsplanering, både taktisk och strategisk. Rådgivning före och efter viktiga kommunikationssituationer ingår, liksom hjälp med budskapsformulering.

 1. Medvetenhet – ta reda på vad du står för på riktigt:
  1. autentiska kärnvärden, med ett särskilt utvecklat värderingstest
  2. styrkor och utvecklingsområden i din nuvarande roll, med intervjuer av både dig och din närmaste omgivning
  3. kommunikativ plattform, med dina nyckelbudskap.
 2. Tydlighet – visa vad du står för i specifika kommunikationssituationer:
  1. visuella budskap
  2. verbala budskap
  3. c. aktiva budskap
 3. Synlighet – långsiktig kommunikationsplanering för att nå dina mål
  1. personlig PR-plan
  2. prioritering av rätt kommunikationssituationer
  3. budskap efter målgrupper

Retorik, Storytelling, Samtalets retorik och Kommunikativt ledarskap ger den teoretiska grunden för att förstå och planera kommunikationssituationer, och utveckla ditt varumärke.

Ta del av kundcase

En autentisk ledare styrs inifrån, ur djupet av sina egna erfarenheter och sin egen värdegrund. Ord och handling talar samma språk.